EN_00944056_1943
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Oliver Stone holds up his Oscar for achievement in directing for
AP Historical Hard Drive 2006
1990-03-27
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
DOUGLAS C. PIZAC
APHS_en441856
2,21MB
25cm x 18cm przy 300dpi
ACHIEVEMENT, DIRECTING, DOUGLAS, FOR, HIS, HOLDS, IN, OLIVER, OSCAR, PIZAC, STONE, UP,