EN_00212377_0196
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK Museum-estate of the Polish writer Henryk Sienkiewicz.
Henryk Sienkiewicz
1967-09-01
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
RIA Novosti
RIA04-048360_3000
1,97MB
25cm x 22cm przy 300dpi
1967, HENRYK, MUSEUM-ESTATE, MUZEUM, NOVOSTI, OBLEGOREK, OF, POLISH, RIA, SIENKIEWICZ, THE, WRITER,