EN_00212322_0844
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK Makovsky (b.1846-d.1920). January 9, 1905.
RIA NOVOSTI
1966-11-25
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
RIA Novosti
RIA06-018511_3000
2,27MB
25cm x 22cm przy 300dpi
1905, 1920, 1966, JANUARY, MAKOVSKY, NOVOSTI, RIA,