EN_00212322_0832
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
The name of a file is archival number
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK A steelworker from the Polar Region.
RIA NOVOSTI
1966-11-23
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
Abramochkin Yuryi
RIA06-016449_3000
0,83MB
25cm x 17cm przy 300dpi
1966, ABRAMOCHKIN, FROM, NOVOSTI, POLAR, REGION, RIA, STEELWORKER, THE, YURYI,