EN_01314036_1100
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100% Internet +100%
Lithotripsy kidney stone treatment, conceptual illustration. Kidney stones are deposits of calcium and other minerals in the kidneys and ureters. They can be treated by breaking up the stones using pulses of ultrasound.
SPL RF Apr 2018
2018-04-07
East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
f0213588
1,86MB
38cm x 38cm przy 300dpi
ABNORMAL, ACCUMULATION, AGGREGATION, AGGREGATIONS, ANATOMICAL, ANATOMY, ARTWORK, BIOLOGICAL, BIOLOGY, BODIES, BODY, CALCULI, CALCULUS, COMPARING, COMPARISON, CONCRETION, CONCRETIONS, CONDITION, CYSTOLITH, CYSTOLITHS, DISORDER, FOREIGN, HEALTHCARE, HEALTHY, HUMAN, ILLUSTRATION, INSIDE, INTERIOR, KATERYNA, KIDNEY, KON, LIBRARY, LITHOTRIPSY, MEDICAL, MEDICINE, NEPHROLOGY, NORMAL, OBJECT, OBJECTS, RENAL, RESEARCH, RESEARCHER, RESEARCHING, SCIENCE, SECTION, SECTIONED, SOLID, SOLIDIFIED, STONE, STONES, SYSTEM, TECHNIQUE, TECHNOLOGICAL, TECHNOLOGY, TRACT, TREATMENT, ULTRASONIC, UNHEALTHY, URETER, URINARY, UROLOGICAL, UROLOGY,