EN_01314036_1090
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100% Internet +100%
Irritable bowel syndrome, pathophysiology. Illustration of a digestive system suffering from irritable bowel syndrome (IBS). IBS is also known as spastic colon or irritable colon syndrome. It causes abdominal pain and cramps, and irregular bowel habits such as constipation and diarrhoea. The condition is thought to be linked to anxiety and stress, which disturb involuntary muscle movement in the intestines. There is no cure, but laxatives, anti-diarrhoeal and anti-spasmodic drugs may help to alleviate the symptoms. Increasing the intake of fibre and water in the diet, and decreasing stress is also recommended.
SPL RF Apr 2018
2018-04-07
East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
f0213578
3,3MB
61cm x 41cm przy 300dpi
ACID, ALIMENTARY, ARTWORK, BACKGROUND, BILE, BOWEL, CANAL, COLON, CONDITION, DEPRESSION, DIGESTIVE, DISEASE, DISORDER, DUODENUM, HEALTHCARE, IBS, ILEUM, ILLUSTRATION, INCURABLE, INTESTINE, INTESTINES, IRRITABLE, KATERYNA, KON, LARGE, LIBRARY, MECHANISM, MEDICAL, MEDICINE, NEUROPLASTICITY, PATHOPHYSIOLOGY, PLAIN, RECTUM, SCIENCE, SEROTONIN, SMALL, SPASTIC, STRESS, STRESSED, SWOLLEN, SYNDROME, SYSTEM, TRACT, WHITE,