EN_01314036_1073
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100% Internet +100%
Brain and brain waves in epilepsy, computer illustration. This EEG (electroencephalogram) illustration shows generalized epilepsy, affecting the whole brain cortex: all the EEG traces show chaotic brain waves. Epilepsy can take many forms, and have different effects. This could illustrate both benign epilepsy (inherited childhood form that normally improves with age), and myoclonic epilepsy (form that causes muscle contractions). An EEG measures electrical activity in the brain using electrodes attached to the scalp.
SPL RF Apr 2018
2018-04-07
East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
f0213561
2,25MB
43cm x 29cm przy 300dpi
2, 3D, ABNORMAL, ACTIVITY, ARTWORK, BENIGN, BODY, BOY, BRAIN, CEREBRAL, CHAOTIC, CHILD, CHILDHOOD, CONDITION, DIMENSIONAL, DISORDER, DUO, EEG, ELECTRICAL, ELECTROENCEPHALOGRAM, ELECTROENCEPHALOGRAPH, EPILEPSY, EPILEPTIC, FIT, GENERALISED, GENERALIZED, HEALTHCARE, HUMAN, ILLUSTRATION, KATERYNA, KON, LIBRARY, MEDICAL, MEDICINE, MYOCLONIC, NEUROLOGICAL, NEUROLOGY, PAIR, PROFILE, SCANNER, SCIENCE, SEIZURE, SIDE, THREE, TRACE, TWO, WAVE, WAVES,