EN_01314036_1048
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100% Internet +100%
Bacteria found in human digestive system, computer illustration. The bacteria are: Helicobacter pylori, Enterococcus faecalis, Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. Lactobacillus and Bifidobacterium are normal flora and have beneficial functions, such as synthesis of vitamins and protection against pathogens. H. pylori is associated with stomach and duodenal ulcers and gastric cancer. E. faecalis can cause inflammation outside of the intestines, including endocarditis and pyelonephritis.
SPL RF Apr 2018
2018-04-07
East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
f0213536
3,01MB
51cm x 25cm przy 300dpi
3, 3D, ALIMENTARY, ANATOMICAL, ANATOMY, AND, APPENDIX, ARTWORK, BACTERIA, BACTERIAL, BACTERIUM, BIFIDOBACTERIUM, BIOLOGICAL, BIOLOGY, BODY, BOWEL, CANAL, CANCER, CELLS, CGI, CILIA, CILIUM, COLON, DIGESTION, DIGESTIVE, DIGITALLY, DIMENSIONAL, DUODENUM, ENDOCARDITIS, ENTEROCOCCUS, EPITHELIUM, ESOPHAGUS, FAECALIS, FLORA, GASTROENTEROLOGY, GASTROLOGY, GENERATED, GUT, HEALTH, HEALTHY, HELICOBACTER, HUMAN, ILEUM, ILLUSTRATION, INTERNAL, INTESTINAL, INTESTINE, INTESTINES, JEJUNUM, KATERYNA, KON, LACTOBACILLUS, LARGE, LIBRARY, LINING, LIVER, LUMEN, MICROBE, MICROBES, MICROBIAL, MICROBIOLOGICAL, MICROBIOLOGY, MICROBIOME, MICROBIOTA, MICROFLORA, NORMAL, OESOPHAGUS, PEOPLE, PERSON, PERSONS, PYELONEPHRITIS, PYLORI, RECTUM, SCIENCE, SIGMOID, SMALL, STOMACH, SYSTEM, ULCER,