EN_00211978_0047
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK Composer Aram Khachaturyan (left) and writer Ernest Hemingway (center).
RIA NOVOSTI
1960-09-15
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
RIA Novosti
RIA04-008987_3000
0,8MB
25cm x 21cm przy 300dpi
1960, AND, ARAM, CENTER, COMPOSER, ERNEST, HEMINGWAY, KHACHATURYAN, LEFT, NOVOSTI, RIA, WRITER,