EN_00211964_0241

EN_00211964_0241
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK American writer Ernest Hemingway (right) in his villa.
RIA NOVOSTI
1959-11-01
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
RIA Novosti
RIA05-022385_3000
2,57MB
25cm x 20cm przy 300dpi
1959, AMERICAN, ERNEST, HEMINGWAY, HIS, IN, NOVOSTI, RIA, RIGHT, VILLA, WRITER,