EN_01297927_0108

EN_01297927_0108
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
NOT USA, GERMANY AND FRANCE
Tallulah Belle Willis and Rumer Willis at The Art of Elysium 11th Anniversary in Los Angeles, CA.
2018-01-06
Starmax/PA Images/EAST NEWS
Press Association
gotpap/starmaxinc.com
34373187
1,07MB
19cm x 25cm przy 300dpi
11TH, AND, ANGELES, ANNIVERSARY, ARRIVALS, ARRIVE, ARRIVING, ART, AT, ATTENDING, BELLE, BLACK, ELYSIUM, EVENT, GOTPAP, HALF, IDSOK, IN, LENGTH, LOS, MID, OF, RUMER, STARMAXINC, TALLULAH, THE, TIE, WILLIS,