EN_01271426_0024

EN_01271426_0024
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
May not be licensed in Portugal. May not be licensed in Spain.
Princess Leonor during a summer photo session at Soller , Mallorca, on Sunday 6th August 2017.
2017-08-06
G3 Online
GTRES
U381080_052
2,55MB
19cm x 29cm przy 300dpi
2017, 6TH, A, AT, AUGUST, DURING, GTRES, LEONOR, MALLORCA, ON, PRINCESS, SESSION, SOLLER, SUMMER, SUNDAY,