EN_01271426_0020

EN_01271426_0020
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
May not be licensed in Portugal. May not be licensed in Spain.
Queen Letizia with Princess Leonor and Infant Sofia during a summer photo session at Soller , Mallorca, on Sunday 6th August 2017.
2017-08-06
G3 Online
GTRES
U381080_048
2,04MB
29cm x 19cm przy 300dpi
2017, 6TH, A, AND, AT, AUGUST, DURING, GTRES, INFANT, LEONOR, LETIZIA, MALLORCA, ON, PRINCESS, QUEEN, SESSION, SOFIA, SOLLER, SUMMER, SUNDAY, WITH,