EN_01269014_1383
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Photo. Rafal Jablonski/East News Golub-Dobrzyn - miasto, woj. kujawsko-pomorskie; zamek krzyzacki
Polska RaJa
2017-07-22
Rafal JABLONSKI/East News
Rafal JABLONSKI
Rafal JABLONSKI
Golub-Dobrzyń-zamek-31383-R35c-R-217
4,55MB
37cm x 25cm przy 300dpi
ARCHITEKTURA, ATTYKA, BASZTA, EAST, ELEWACJA, FORTYFIKACJA, GEOTUR, GOLUB-DOBRZYN, JABLONSKI, KRZYZACKI, KRZYZACKIE, KUJAWSKO, KUJAWSKO-POMORSKIE, MIASTO, NEWS, OBRONNA, PODROZE, POLAND, POLSKA, POMORSKIE, RAFAL, REZYDENCJA, SREDNIOWIECZE, SREDNIOWIECZNY, TURPOD, WIEZA, WOJ, ZABYTEK, ZABYTKOWY, ZAMEK,