EN_01269014_0340

EN_01269014_0340
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Photo. Rafal Jablonski/East News Ciechanow – miasto, woj. mazowieckie Zamek w Ciechanowie – zamek warowny zbudowany w XIV wieku przez ksiecia mazowieckiego Siemowita III
Polska RaJa
2017-07-19
Rafal JABLONSKI/East News
Rafal JABLONSKI
Rafal JABLONSKI
CiechanГіw-zamek-2140-A25c-R-25
3,48MB
30cm x 20cm przy 300dpi
CIECHANOW, CIECHANOWIE, EAST, GEOTUR, III, JABLONSKI, KSIECIA, MAZOWIECKIE, MAZOWIECKIEGO, MIASTO, NEWS, POLAND, POLSKA, PRZEZ, RAFAL, SIEMOWITA, W, WAROWNY, WIEKU, WOJ, XIV, ZAMEK, ZBUDOWANY,