EN_01262667_0044

EN_01262667_0044
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
2017-06-06
East News
Mondadori Press
Frassi
CF Decor 4_17 p74 FRASSI
1,54MB
16cm x 22cm przy 300dpi
BEIGE, BLU, CASA, CF417, COSA, CUSCINI, DIVANO, FACILE, FRASSI, LIBRERIA, MENSOLA, QUADRO, ROSSO, SCAFFALE, SCRITTOIO, SEDIA, TAVOLINO,