EN_01259025_0010

EN_01259025_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
000
??BAUER-GRIFFIN.COM Goldie Hawn is seen NON-EXCLUSIVE May 16, 2017 Job: 170516BZ2 Los Angeles, CA www.bauergriffin.com
2017-05-16
BG004/Bauergriffin.com/East News
Bauer Griffin
BG004
170516BZ2_HAWN_G_B-GR_40
1,07MB
18cm x 26cm przy 300dpi
16, 2017, ANGELES, BAUER-GRIFFIN, BAUERGRIFFIN, BG004, GOLDIE, HAWN, HOOD, IS, JACKET, JOB, LEGGINGS, LOS, MAY, NON-EXCLUSIVE, PINK, SEEN, TIGHTS, WWW,