EN_01238017_0006
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
FILE PHOTO
PA REVIEW OF THE YEAR. File photo dated 13/07/16 of Queen Elizabeth II welcoming Theresa May at the start of an audience in Buckingham Palace, London, where she invited the former Home Secretary to become Prime Minister and form a new government.
PA- najlepsze zdjęcia roku 2016
2016-12-11
PA Wire/PA Images/EAST NEWS
Press Association
Dominic Lipinski
29433460
2,21MB
30cm x 20cm przy 300dpi
07, 13, 16, A, AN, AND, AT, AUDIENCE, BECOME, BUCKINGHAM, DATED, DOMINIC, ELIZABETH, FILE, FORM, FORMER, GOVERNMENT, HOME, II, IN, INVITED, LIPINSKI, LONDON, MAY, MINISTER, NEW, OF, PA, PALACE, PRIME, QUEEN, REVIEW, SECRETARY, SHE, START, THE, THERESA, TO, WELCOMING, WHERE, XMAS, YEAR,