EN_01234975_3340

EN_01234975_3340
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
Close up photograph of a cute teddy bear
2015-11-12
EAST NEWS
Panther Media
Mario Pessaris
15444557
4,43MB
48cm x 32cm przy 300dpi
A, BEAR, BLACK, BLUE, BRIGHT, BROWN, BROWNISH, BRUNETTE, CLOSE, CUTE, DEEP, HANDSOME, INDOORS, JETBLACK, LIFE, MARIO, OF, PESSARIS, PHOTOGRAPH, SIMPLICITY, STILL, SWARTHY, TEDDY, TEDDYBEAR, TOY, UP, WHITE, YELLOW,