EN_01234975_2891

EN_01234975_2891
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
Open book on a white wood table. Mockup
2016-11-16
EAST NEWS
Panther Media
laurent davoust
15168789
7,75MB
50cm x 36cm przy 300dpi
A, AGED, ANTIQUE, BACKDROP, BACKGROUND, BLANK, BOARD, BOOK, BOOKPAGE, BUSINESS, BUSSINESS, CLASSROOM, COPY, DAVOUST, DEAL, DEALINGS, DEDUCTION, DIARY, DIRTY, DOCUMENT, EDUCATION, EDUCATIONAL, EMPTY, ESTABLISHMENT, GRUNGE, IMAGE, INSTITUTION, JOB, LABOR, LAURENT, MOCK, MOCKUP, NOTEBOOK, OCCUPATION, OF, OFFICE, OLD, ON, OPEN, PAGE, PAPER, PICTURE, PLANK, PROFESSION, RETRO, RUSTIC, RUSTICAL, SCHOOL, SHEET, SKETCH, SPACE, TABLE, TEXT, TEXTURE, TEXTURED, TRANSACTION, UNCAP, UNINHABITED, UP, USED, VINTAGE, WEATHERED, WHITE, WOOD, WOODEN, WORK, WRITE, WRITES, WRITING, WROTE,