EN_01234975_2842

EN_01234975_2842
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
man with wrench and a red suitcase on background refrigerator
2016-11-16
EAST NEWS
Panther Media
Roman Ivashchenko
15109441
2,69MB
51cm x 51cm przy 300dpi
3D, A, AID, AND, APPLIANCE, ASSISTANCE, BACKGROUND, COOL, CUISINE, EMPLOYEE, EQUIPMENT, FIX, FIXING, FREEZER, FRESH, FRIDGE, HELP, HOME, ICEBOX, ILLUSTRATION, INDUSTRY, IVASHCHENKO, KITCHEN, LABORER, MAINTENANCE, MALFUNCTION, MAN, MECHANIC, ON, ONE, PROBLEM, PROFESSIONAL, RED, REFRIDGERATOR, REFRIGERATOR, RENDER, REPAIR, ROMAN, SCREWDRIVER, SERVICE, SUITCASE, SUITCASES, SUPPORT, TECHNOLOGY, TOOL, TOOLBOX, TROUBLE, TRUNK, VERTICAL, WAGEWORKER, WHITE, WITH, WORKER, WORKERS, WRENCH,