EN_01230691_5511

EN_01230691_5511
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
2016-10-29
EAST NEWS
Panther Media
Fabrizio Troiani
03985321
1,73MB
24cm x 36cm przy 300dpi
ADMISSION, BACKDROP, BACKGROUND, BANYAN, BONSAI, CLOSE, CLOSE-UP, CUT, EVERGREEN, EXIST, EXISTENCE, FABRIZIO, FICUS, FIG, GINSENG, HUMANLIKE, INDIAN, ISOLATED, LAP, LAUREL, LIFE, LIVE, LIVES, LIVING, MACRO, MICROCARPA, OUT, PLANT, RETUSA, SHOT, STILL, STUDIO, TAIWAN, TREE, TROIANI, UP, VIEW, WEIRD, WHITE,