EN_01229771_4527
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
PantherMedia 08.2016 Top Sellers
2016-10-19
EAST NEWS
Panther Media
Christoph H
02785185
4,18MB
24cm x 36cm przy 300dpi
BONSAI, BOTANY, BRANCH, BRANCHES, CARE, CHRISTOPH, CHTUNG, FICUS, GROWTH, H, HNEL, LEAVES, MEDITATION, MICROCOSM, NATURE, PLANT, STE, TREE, TRUNK, WELLNESS, Z,