EN_01227645_7908
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
PantherMedia 08.2016 Top Sellers
2016-10-03
EAST NEWS
Panther Media
Alain Turgeon
01575453
1,49MB
22cm x 28cm przy 300dpi
ALAIN, ART, ASIAN, BONSAI, BRANCH, CHINESE, DWARF, ENVIROMENT, ENVIRONMENT, FOLIAGE, GARDENING, GREEN, GROWTH, HOBBY, JAPAN, LAWN, LEAVES, MINIATURE, NATURE, ORIENTAL, PLANT, POTTED, TREE, TURGEON,