EN_01227119_0608
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Yoshinori Osumi, a Tokyo Institute of Technology professor emeritus, speaks to reporters at the university's campus in Yokohama on Oct. 3, 2016, after winning the Nobel Prize in physiology or medicine for discovering and elucidating mechanisms for autophagy, an intracellular process that degrades and recycles proteins. (Kyodo) ==Kyodo
Nobel 2016 - medycyna
2016-10-03
Kyodo/East News
Associated Press
284383240406
0,67MB
18cm x 22cm przy 300dpi
2016, 3, A, AFTER, AN, AND, AT, AUTOPHAGY, CAMPUS, DEGRADES, DISCOVERING, ELUCIDATING, EMERITUS, FOR, IN, INSTITUTE, INTRACELLULAR, KYODO, MECHANISMS, MEDICINE, NOBEL, OCT, OF, ON, OR, OSUMI, PHYSIOLOGY, PRIZE, PROCESS, PROFESSOR, PROTEINS, RECYCLES, REPORTERS, SPEAKS, TECHNOLOGY, THAT, THE, TO, TOKYO, UNIVERSITY, WINNING, YOKOHAMA, YOSHINORI,