Nobel 2016 - medycyna
 • 30,00 EUR

  Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

 • 40,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności niekomercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 75,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności komercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 90,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
File photo taken in March 2015 shows Japanese scientist Yoshinori Osumi attending a press conference in Tokyo after winning the Canada Gairdner International Award. Osumi won the 2016 Nobel Prize in physiology or medicine on Oct. 3 for discovering and elucidating mechanisms for autophagy, an intracellular process that degrades and recycles proteins. (Kyodo) ==Kyodo
Nobel 2016 - medycyna
2016-10-03
Kyodo/East News
Associated Press
278067484734
1,11MB
26cm x 19cm przy 300dpi
2015, 2016, 3, A, AFTER, AN, AND, ATTENDING, AUTOPHAGY, AWARD, CANADA, CONFERENCE, DEGRADES, DISCOVERING, ELUCIDATING, FILE, FOR, GAIRDNER, IN, INTERNATIONAL, INTRACELLULAR, JAPANESE, KYODO, MARCH, MECHANISMS, MEDICINE, NOBEL, OCT, ON, OR, OSUMI, PHYSIOLOGY, PRESS, PRIZE, PROCESS, PROTEINS, RECYCLES, SCIENTIST, SHOWS, TAKEN, THAT, THE, TOKYO, WINNING, WON, YOSHINORI,