EN_01227119_0567
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
File photo taken in July 2016 shows Yoshinori Osumi, a Tokyo Institute of Technology professor emeritus, at the university's campus in Yokohama. Osumi won the 2016 Nobel Prize in physiology or medicine on Oct. 3 for discovering and elucidating mechanisms for autophagy, an intracellular process that degrades and recycles proteins. (Kyodo) ==Kyodo
Nobel 2016 - medycyna
2016-10-03
Kyodo/East News
Associated Press
25141170698
1,49MB
34cm x 24cm przy 300dpi
2016, 3, A, AN, AND, AT, AUTOPHAGY, CAMPUS, DEGRADES, DISCOVERING, ELUCIDATING, EMERITUS, FILE, FOR, IN, INSTITUTE, INTRACELLULAR, JULY, KYODO, MECHANISMS, MEDICINE, NOBEL, OCT, OF, ON, OR, OSUMI, PHYSIOLOGY, PRIZE, PROCESS, PROFESSOR, PROTEINS, RECYCLES, SHOWS, TAKEN, TECHNOLOGY, THAT, THE, TOKYO, UNIVERSITY, WON, YOKOHAMA, YOSHINORI,