Nobel 2016 - medycyna
 • 30,00 EUR

  Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

 • 40,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności niekomercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 75,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności komercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 90,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Thomas Perlmann of the Nobel Committtee for Physiology or Medicine 2016 speaks to announce the winner of the 2016 Nobel Prize in Medicine at the Nobel Forum in Stockholm on October 3, 2016. The 2016 Nobel prize season kicks off with the announcement of the medicine prize by a scandal-tainted jury, to be followed over the next 10 days by the other science awards and those for peace and literature. / AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND
Nobel 2016 - medycyna
2016-10-03
AFP/EAST NEWS
AFP
JONATHAN NACKSTRAND
AFP_GR6M2
1,33MB
46cm x 30cm przy 300dpi
10, 2016, 3, A, AND, ANNOUNCE, ANNOUNCEMENT, AT, AWARD, AWARDS, BE, BY, COMMITTTEE, DAYS, FOLLOWED, FOR, FORUM, HORIZONTAL, IN, JONATHAN, JURY, KICKS, LITERATURE, MEDICINE, NACKSTRAND, NEXT, NOBEL, OCTOBER, OF, OFF, ON, OR, OTHER, OVER, PEACE, PERLMANN, PHYSIOLOGY, PRIZE, SCANDAL-TAINTED, SCIENCE, SEASON, SPEAKS, STOCKHOLM, THE, THOMAS, THOSE, TO, WINNER, WITH,