EN_01221637_0006
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
Dom przyjazny roślinom - Casa Facile 8/2016
2016-08-17
East News
Mondadori Press
Frassi
CF 08_2016 p. 114c
0,26MB
9cm x 14cm przy 300dpi
BLACK, CASA, CF816, CZARNY, FACILE, FRASSI, FURNITURE, ILLUSTRATION, ILUSTRACJA, MEBEL, MEBLE, PRZECHOWYWANIE, REGAL, STILLAGE, STORAGE,