EN_01221637_0002

EN_01221637_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
2016-06-03
East News
Mondadori Press
Frassi
CF 08_2016 p. 113b
4,98MB
33cm x 49cm przy 300dpi
CASA, CF816, DONICZKA, DONICZKOWA, FACILE, FRASSI, GOSPODARCZY, HEATER, PLANT, POT, PRZECHOWYWANIE, REGAL, ROSLINA, SCHOWEK, STILLAGE, STORAGE, TERMA,