EN_01221634_0007
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
Metamorfoza - Morze pomysłów w nadmorskim apartamencie - Casa Facile8/2016
2016-03-17
East News
Mondadori Press
Frassi
CF 08_2016 p. 50a Eller
0,73MB
16cm x 22cm przy 300dpi
CASA, CF816, FACILE, FRASSI, GLAZURA, KAFLE, METAMORFOZA, TILE, TILING,