EN_01202783_0026

EN_01202783_0026
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI
2016-02-23
East News
Mondadori Press
Frassi
CF 10_15 p88-102 NP10 FRASSI
3,07MB
30cm x 45cm przy 300dpi
BIALA, BIALE, BIALY, CASA, COUCH, CURTAIN, DZIENNY, EAST, FACILE, FRASSI, KANAPA, LIVING, MONDADORI, NEWS, OKNO, POKOJ, ROOM, SALON, SOFA, WHITE, WINDOW, ZASLONA,