EN_01201489_0107
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
021416114315, 21334631
Angela Bassett poses for photographers upon arrival at the BAFTA 2016 Party in London, Sunday, Feb. 14, 2016. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)
Nagrody British Academy Film
2016-02-14
Vianney Le Caer/Invision/AP/East News
Invision
Invision
410017621392
1,25MB
17cm x 25cm przy 300dpi
14, 2016, ANGELA, AP, ARRIVAL, AT, BAFTA, BASSETT, BY, CAER, FEB, FOR, IN, INVISION, LE, LONDON, PARTY, PHOTOGRAPHERS, POSES, SUNDAY, THE, UPON, VIANNEY,