EN_00910557_2109

EN_00910557_2109
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SALES ONLY POLAND!!!!!!!!
Diana Spencer Ksiezniczka Ksiezna Walii i Karol Ksiaze Walii fot: EPP/REPORTERS/REPORTER lady LADY DIANA SPENCER & CHARLES PRINCE OF WALES E.PP
Reporter 2004
2004-11-05
REPORTERS/REPORTER
Reporters/REPORTER
E.PP
051104167
0,78MB
29cm x 19cm przy 300dpi
ANGLIA, CHARLES, DIANA, EPP, I, KAROL, KROLEWSKA, KSIAZE, KSIEZNA, KSIEZNICZKA, LADY, OF, PP, PRINCE, REPORTER, REPORTERS, REPORTERSREPORTER, RODZINA, SPENCER, WALES, WALIA, WALII,