EN_01194115_1050
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by REX Shutterstock (5450134c) Queen Elizabeth II embarks a boat for a trip across Valletta Harbour, departing from Kalkara and arriving at Customs Wharf. CHOGM Commonwealth Heads of Government Meeting, Malta - 28 Nov 2015
Brytyjska rodzina królewska na Malcie
2015-11-28
REX Shutterstock/EAST NEWS
Rex Features
REX Shutterstock
Rex_CHOGM_Commonwealth_Heads_of_Government_Mee_5450134C
1,65MB
22cm x 33cm przy 300dpi
2, 2015, 28, 2ND, A, ACROSS, AND, ARRIVING, AT, BOAT, BRITISH, BY, CHOGM, COMMONWEALTH, CREDIT, CUSTOMS, DEPARTING, ELIZABETH, EMBARKS, FEMALE, FOR, FROM, GOVERNMENT, HARBOUR, HEADS, II, KALKARA, MALTA, MANDATORY, MEETING, NOV, OF, PERSONALITY, QUEEN, REX, ROYAL, ROYALS, ROYALTY, SHUTTERSTOCK, TRIP, VALLETTA, WHARF,