EN_01187226_3060

EN_01187226_3060
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 16.10.2013 Mam talent - konferencja N/Z:Foremniak Malgorzata
Kapif archive 5
2013-10-16
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
kkatny
EN_611951F
1,07MB
19cm x 29cm przy 300dpi
10, 16, 2013, EAST, FOREMNIAK, KKATNY, KONFERENCJA, MALGORZATA, MAM, NEWS, TALENT, Z,