EN_01187159_8419
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 02.09.2013 Gala Jubileuszowa 1000 razy M jak Milosc N/Z:Frycz Olga
Kapif archive 5
2013-09-02
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
kkatny
EN_607179F
1,08MB
17cm x 25cm przy 300dpi
02, 09, 1000, 2013, EAST, FRYCZ, GALA, JAK, JUBILEUSZOWA, KKATNY, MILOSC, NEWS, OLGA, RAZY, Z,