EN_01187154_3009

EN_01187154_3009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 18.04.2014 Montblanc dla Unicef N/Z:Krolikowski Pawel
Kapif archive 5
2014-04-18
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
EN_591335F
2,18MB
40cm x 27cm przy 300dpi
04, 18, 2014, DLA, EAST, KROLIKOWSKI, MONTBLANC, NEWS, PAWEL, UNICEF, Z,