EN_01187140_6925

EN_01187140_6925
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 12.11.2012 Nad Rozlewiskiem - konferencja N/Z:Czajka Mariusz
Kapif archive 5
2012-11-12
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
EN_574344F
1,65MB
22cm x 33cm przy 300dpi
11, 12, 2012, CZAJKA, EAST, KONFERENCJA, MARIUSZ, NAD, NEWS, ROZLEWISKIEM, Z,