EN_01186754_0159

EN_01186754_0159
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pope Francis holds hands with Fidel Castro in Havana, Cuba, Sunday, Sept. 20, 2015. The Vatican described the 40-minute meeting at Castro's residence as informal and familial, with an exchange of books. (AP Photo/Alex Castro)
arch20
2015-09-21
AP/East News
Associated Press
AP
367596273672
0,96MB
32cm x 21cm przy 300dpi
20, 2015, ALEX, AN, AND, AS, AT, BERGOGLIO, BOOKS, CASTRO, CUBA, DESCRIBED, EXCHANGE, FAMILIAL, FIDEL, FRANCIS, FRANCISZEK, HANDS, HAVANA, HOLDS, I, IN, INFORMAL, JORGE, MARIO, MEETING, OF, PAPIEZ, POPE, RESIDENCE, SEPT, SUNDAY, THE, VATICAN, WITH,