EN_01184288_9844

EN_01184288_9844
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 23.10.2006 Ostatni klaps na planie Magda M N/Z:Krystyna Kolodziejczyk
Kapif archive 2
2006-10-23
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
TRICOLORS
EN_319579F
0,6MB
14cm x 20cm przy 300dpi
2006, EAST, KLAPS, KOLODZIEJCZYK, KRYSTYNA, MAGDA, NA, NEWS, OSTATNI, PLANIE,