EN_01184121_2072

EN_01184121_2072
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 20.10.2003 AXN juz w Polsce N/Z:Henryk Talar
Kapif archive
2003-10-20
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
TRICOLORS
EN_211314F
1,32MB
25cm x 18cm przy 300dpi
2003, AXN, HENRYK, JUZ, POLSCE, TALAR, W,