EN_01176042_3607

EN_01176042_3607
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
The Times Square KISS IN that celebrates the 70th Anniversary of the most famous kiss in American History. photo diane cohen/COHENDIANE_16001
arch18
2015-08-15
DIANE COHEN/SIPA/EAST NEWS
SIPA
DIANE COHEN/SIPA
SIPA.00720620000001
1,51MB
40cm x 27cm przy 300dpi
70TH, AMERICAN, ANNIVERSARY, CELEBRATES, COHEN, COHENDIANE, DIANE, FAMOUS, HISTORY, IN, KISS, MOST, OF, SQUARE, THAT, THE, TIMES,