EN_01177811_0652
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by REX Shutterstock (4850775d) Queen Elizabeth II Horse Racing from Ascot, Britain - 20 Jun 2015
Znani na Ascot 2015
2015-06-20
REX Shutterstock/EAST NEWS
Rex Features
REX Shutterstock
Rex_Horse_Racing_from_Ascot_Britain_4850775D
0,86MB
14cm x 24cm przy 300dpi
2, 20, 2015, 2ND, ASCOT, BRITAIN, BRITISH, BY, ELIZABETH, FEMALE, FROM, HORSE, II, JUN, PERSONALITY, QUEEN, RACING, ROYAL, ROYALS, ROYALTY, SHUTTERSTOCK,