EN_01175010_0014
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET + 100%
PHOTO: OLSZANKA/EAST NEWS WARSZAWA 05.2015 Nagranie programu Niedziela z NZ: OLGA FRYCZ
Nagranie programu Niedziela z
2015-05-24
Wojciech OLSZANKA/East News
Wojciech OLSZANKA
WOJCIECH OLSZANKA
OLSZANKA_NIEDZIELAZ_068
2,55MB
62cm x 42cm przy 300dpi
05, 2015, AKTOR, AKTORKA, EAST, FRYCZ, NAGRANIE, NEWS, NIEDZIELA, NZ, OLGA, OLSZANKA, PORTRET, PROGRAM, PROGRAMU, WARSZAWA, WOJCIECH, Z,