EN_01168442_0461

EN_01168442_0461
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Editorial Use Only
Napoleon's exile to Elba, from a British engraving, 1814
2015-03-22
EAST NEWS
Image Asset Management
World History Archive
WHA_052_0460
2,27MB
26cm x 21cm przy 300dpi
1814, A, ARCHIVE, BONAPARTE, BRITISH, CARTOON, DONKEY, ELBA, EMPEROR, ENGRAVING, EXILE, FRENCH, FROM, GENERAL, HISTORY, NAPOLEON, TO, WORLD,