EN_00907706_2020

EN_00907706_2020
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12.09.1998 N/z Tadeusz Rozewicz fot. Szymon Laszewski/ZW/REPORTER
1998-09-01
SZYMON LASZEWSKI/REPORTER
SZYMON LASZEWSKI/REPORTER
Laszewski/ZW/REPORTER
090107024
0,12MB
6cm x 9cm przy 300dpi
09, 12, 1998, LASZEWSKI, PISARZ, PISARZE, PORTRET, REPORTER, ROZEWICZ, SZYMON, TADEUSZ, ZW,