EN_00907550_1154

EN_00907550_1154
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
19.05.2006 Warszawa Palac Kultury i Nauki 51 MiedzynarodoweTargi Ksiazki w Warszawie n/z Tadeusz Rozewicz fot Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER
2006-05-01
MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER
MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER
Wlodarski/REPORTER
210506047
0,87MB
27cm x 19cm przy 300dpi
05, 19, 2006, 51, KSIAZKA, KSIAZKI, KULTURY, MIECZYSLAW, MIEDZYNARODOWE, MIEDZYNARODOWETARGI, NAUKI, PALAC, REPORTER, ROZEWICZ, TADEUSZ, TARGI, WARSZAWA, WARSZAWIE, WLODARSKI,