EN_00907326_9952
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Krzysztof Majchrzak , aktor fot. Wojciech Franus/REPORTER
Reporter Poland 2005
2005-10-19
WOJCIECH FRANUS/REPORTER
WOJCIECH FRANUS/REPORTER
Franus/REPORTER
191005049
2,62MB
28cm x 22cm przy 300dpi
AKTOR, AKTORZY, FRANUS, KRZYSZTOF, MAJCHRZAK, PORTRET, REPORTER, WOJCIECH,