EN_00907258_9705
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
CENA MINIMALNA 150 PLN!!!
2004 N/z Krzysztof Krawczyk z zona Ewa fot. Michal Hetmanek/REPORTER
Reporter Poland 2005
2005-08-04
MICHAL HETMANEK/REPORTER
MICHAL HETMANEK/REPORTER
Hetmanek/REPORTER
040805189
1,46MB
28cm x 19cm przy 300dpi
2004, DOM, EWA, HETMANEK, JEDZENIE, KRAWCZYK, KRZYSZTOF, KUCHNIA, MICHAL, MIESZKANIE, MUZYCY, PIOSENKARZE, POSILEK, PRYWATNE, REPORTER, RODZINA, SESJA, WOKALISCI, Z, ZONA,